Slibben en sludges
  1. Homepage
  2. Afvalwaters
  3. Slibben en sludges Slibben en sludges

Slibben en sludges

Waterzuivering vindt op veel plaatsen in allerlei vormen plaats. Een restproduct uit de behandeling van afvalwater zijn sludges, slibben en filterkoeken. CFS kan deze, afhankelijk van de herkomst en dus de samenstelling, verder be- of verwerken om ze geschikt te maken voor grondstof herwinning of als alternatieve brandstof.

We kennen 2 categorieën: