Aanlever- en acceptatieprocedures
  1. Homepage
  2. Aanleveren
  3. Aanlever- en acceptatieprocedures Aanlever- en acceptatieprocedures

Aanlever- en acceptatieprocedures

Het verwerken van een nieuwe afvalstroom bij CFS moet vooraf worden gegaan van een acceptatieprocedure. In deze procedure wordt de aangeboden afvalstroom getoetst moet worden aan een aantal criteria. Er wordt gekeken of de afvalstroom vergunningstechnisch door CFS geaccepteerd mag worden én of CFS de juiste technieken heeft om de afvalstroom te verwerken.

Zodra een ontdoener van een nieuwe afvalstroom een aanvraag indient om een afvalstroom te toetsen op verwerkbaarheid, zal eerst beoordeeld worden of het een standaard of niet-standaard afvalstroom betreft. Bij een niet-standaard afvalstroom wordt verzocht een monster van minimaal 2 liter aan te leveren waarop de verwerking getoetst kan worden. Dit monster wordt begeleid door een aanvraagformulier waarin kan worden toegelicht wat de globale samenstelling, hoeveelheid en fysische eigenschappen van de afvalstroom zijn. Na deze toetsing zal op basis van de samenstelling van het aangeboden monster een offerte uitgebracht worden met de verwerkingskosten en bijhorende voorwaarden.

De acceptatieprocedure

Acceptatie van de niet-standaard afvalstromen is uitgesplitst in twee fasen:

  • het vooracceptatieonderzoek
  • de feitelijke acceptatie

Vooracceptatieonderzoek
Het acceptatieonderzoek gaat vooraf aan de feitelijke acceptatie van de afvalstroom. De vooracceptatie is opgesplitst in een administratieve toets en een chemische toets. Dit gehele vooracceptatietraject wordt uitgevoerd door de acceptant onder verantwoordelijkheid van het hoofd laboratorium. Daarnaast wordt het onderzoek beoordeeld door het hoofd productie op het punt van praktische verwerkbaarheid (is het technisch mogelijk de stroom te bewerken?) en door de bedrijfsleiding op het totaal uitgevoerde onderzoek. Pas na fiattering van alle drie de disciplines wordt het vooracceptatie onderzoek afgerond.

Definitieve acceptatie (groen licht voor verwerken) vindt pas plaats indien de totale vooracceptatieprocedure positief wordt doorlopen. Indien de afvalstof niet definitief geaccepteerd kan worden, zal dit in onze systemen worden aangemerkt dat het desbetreffende afvalstroomnummer nog niet de volledige vooracceptatie heeft doorlopen. Bij een volgende aanlevering wordt aangegeven dat wederom het chemische deel van de vooracceptatie doorlopen moet worden. Wordt de afvalstroom op enig moment wel definitief geaccepteerd dan wordt de aanmerking dat de vooracceptatie nog niet geheel doorlopen is verwijderd en kan reguliere aanlevering plaats vinden waarbij de afvalstroom telkens een acceptatie (ingangscontrole) ondergaat.

Feitelijke acceptatie
Feitelijke acceptatie wordt door de operator, onder verantwoordelijkheid van het hoofd productie uitgevoerd. Dit is het moment waarop CFS alle verantwoordelijkheden voor de aangeboden afvalstof overneemt. Feitelijke acceptatie vindt dus pas plaats indien de volledige vooracceptatie (administratief en chemisch) positief is doorlopen en het afvalstroomnummer vrij wordt gegeven voor reguliere aanvoer.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over afvalwaters of over afval in het algemeen? Laat het ons weten. Wij helpen u graag verder!

Stel uw vraag