Duurzaamheid
  1. Homepage
  2. Over Renewi CFS
  3. Duurzaamheid Duurzaamheid

Waste no more

Onze strategie is gericht op het verder optimaliseren van recycling. Het invullen van de structurele vraag naar grondstoffen en energie, zal naar onze overtuiging kracht en groei geven aan onze organisatie. ‘Afval bestaat niet’, daar zetten wij op in. Het verder ontwikkelen van onze kennis van productieprocessen, materialen en het voorkomen van het ontstaan van afval is echt de richting waar we onze toekomst in zien.

Cradle to Cradle: afval is voedsel

Cradle to Cradle gaat ervan uit dat producten zo samengesteld worden, dat ze na hun levenscyclus herbruikbaar zijn of afbreekbaar tot grondstoffen voor nieuwe, gelijkwaardige of hoogwaardigere producten. Dit leidt tot oneindige kringlopen van producten, zonder dat daarbij afval ontstaat in de betekenis van ‘nutteloos’ overblijfsel. Afval vormt immers de waardevolle grondstof voor nieuwe processen: ‘afval is voedsel’.